ข่าวกิจกรรม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ…

13-09-2562 Hits:912 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่้อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดแนบท้าย >>>

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้…

29-08-2562 Hits:3099 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดดังแนบ >>>

Read more

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2562

16-08-2562 Hits:4630 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2562  >> ตามรายละเอียดดังแนบ

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื…

14-08-2562 Hits:2341 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562  >>> ตามรายละเอียดแนบท้าย

Read more

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเล…

09-08-2562 Hits:1714 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพือพัฒนาท้องถิ่น

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอ…

11-07-2562 Hits:9667 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ตามรายละเอียดด้านล่าง

Read more

ผลการประชุม กศจ. ครั้งที่ 5/2562

10-07-2562 Hits:3914 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

ผลการประชุม กศจ. ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร (กศจ.) พิจารณาระเบียบวาระด้านพัฒนาการศึกษา และด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีการอนุมัติในระเบียบวาระ ดังนี้ 1.มีมติเห็นชอบรูปแบบการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นจังหวัดกำแพงเพชร 2.มีมติเห็นชอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย และอนุมัติให้สั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งครุ จำนวน 92 ราย 3.มีมติเห็นชอบผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ...

Read more

ผลการประชุม กศจ. ครั้งที่ 4/2562

06-06-2562 Hits:3676 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร (กศจ.) พิจารณาระเบียบวาระด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีการอนุมัติในระเบียบวาระ ดังนี้   1.มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 657,581 บาท 2.มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2562 3.มีมติเห็นชอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย...

Read more

ผลการประชุม กศจ. ครั้งที่ 3/2562

24-04-2562 Hits:5413 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

 ผลการประชุม กศจ. ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร (กศจ.) พิจารณาระเบียบวาระด้านการพัฒนาการศึกษา และด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีการอนุมัติในระเบียบวาระ ดังนี้ 1. มีมติเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 1 โรงเรียน 2. มีมติอนุมัติผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 14 ราย 3. มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพ…

12-02-2562 Hits:6157 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561   รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์แนบด้านล่าง

Read more

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบั…

31-01-2562 Hits:3753 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

     ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 จำนวน 18 อัตรา ตามรายละเอียดด้านล่าง

Read more

ผลการประชุม กศจ. ครั้งที่ 1/2562

28-01-2562 Hits:3961 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

    ผลการประชุม กศจ. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 มกราคม 2562 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร (กศจ.) พิจารณาระเบียบวาระด้านการพัฒนาการศึกษาและการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีการอนุมัติในระเบียบวาระ ดังนี้ 1. มีมติเห็นชอบการเปิดขยายชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีบริบูรณ์) โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 2. มีมติเห็นชอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก แล…

22-01-2562 Hits:4987 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียด ดังแนบ

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ…

28-12-2561 Hits:7572 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

        ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑   ดูรายละเอียดด้านล่าง

Read more

ประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม…

03-12-2561 Hits:534 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  ดร.ธัญ สายสุจริต รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมปลัดจังกวัดกำแพงเพชร

Read more

ผลการประชุม กศจ. ครั้งที่ 10/2561

29-11-2561 Hits:3408 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

ผลการประชุม กศจ. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค 18 ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร (กศจ.) พิจารณาระเบียบวาระด้านการพัฒนาการศึกษาและการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีการอนุมัติในระเบียบวาระ ดังนี้ 1. มีมติเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 2. มีมติอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 37 ราย 3. มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1...

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

22-11-2561 Hits:649 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของศธจ.กำแพงเพชร  ประจำปี ๒๕๖๑     {gallery}new{/gallery}

Read more

ศึกษาธิการจังหวัด


ดร.รมย์ พะโยม

สำนักทดสอบการศึกษา

หน่วยงานภายในจังหวัด

DLTV

dl1

 

dl2

การค้นหาระยะทาง

ศูนย์คุ้มครองโภชนาการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
header hotline

 รายชื่อคณะกรรมการ

บทบาทและภารกิจ