เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

    

  ชื่อเรื่อง          การพัฒนารูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

                     ในจังหวัดกำแพงเพชร

  คณะผู้วิจัย       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

  ปีงบประมาณ   2561

  คำสำคัญ       รูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

                    ในจังหวัดกำแพงเพชร

 คลิกดูรายละเอียดบทคัดย่อด้านล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (บทคัดย่อ.doc)บทคัดย่อ.doc 38 kB21-11-2018 04:4221-11-2018 04:42
Download this file (บทคัดย่อ.pdf)บทคัดย่อ.pdf 140 kB21-11-2018 04:4321-11-2018 04:43

DLTV

dl1

 

dl2

การค้นหาระยะทาง

ศูนย์คุ้มครองโภชนาการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
header hotline

 รายชื่อคณะกรรมการ

บทบาทและภารกิจ