ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา

                                  ทดสอบข้อมูลพื้นฐาน

   

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัดกำแพงเพชร

 1. จำนวนสถานศึกษา

จำนวนสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด

 จำนวนสถานศึกษา (แห่ง)

สพฐ.

สช.

สศศ.

สอศ.

สกอ.

กศน.

อปท.

พระพุทธศาสนา

426

36

1

5

1

11

15

2

 2. จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา

สังกัด

 

จำนวนนักเรียน/นักศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา (คน)

รวม

  ก่อนประถม

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย/ปวช.

ปวส./อนุปริญญา

/ป.ตรี

สพฐ.

12,492

37,305

21,833

11,763

-

83,393

สช.

6,484

12,283

726

-

-

19,493

สศศ.

-

-

-

-

-

-

สอศ.

-

-

-

2,761

3,101

5,862

สกอ.

-

-

-

-

8,109

8,109

กศน.

-

270

2,728

3,858

-

6,856

อปท.

829

1,253

898

357

-

3,337

พระพุทธศาสนา

-

-

67

-

-

67

รวมทั้งสิ้น

19,805

51,111

26,252

18,739

11,210

127,117

ข้อมูลนักเรียนก่อนวัยเรียน คลิกที่นี่

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (pan.pdf)pan.pdf 622 kB22-11-2018 02:1322-11-2018 02:13

DLTV

dl1

 

dl2

การค้นหาระยะทาง

ศูนย์คุ้มครองโภชนาการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
header hotline

 รายชื่อคณะกรรมการ

บทบาทและภารกิจ