ที่ตั้ง/แผนผัง/VTR แนะนำศธจ.

ที่ตั้ง/แผนผัง/VTR แนะนำศธจ.

ที่ตั้งจังหวัดกำแพงเพชร

                       จังหวัดกำแพงเพชร
        แผนที่
ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัด

ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. 0 5571 4768   โทรสาร 0 5571 4768


 ที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

พิกัด 16.48327128406931%2C99.52648757486872

DLTV

dl1

 

dl2

การค้นหาระยะทาง

ศูนย์คุ้มครองโภชนาการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
header hotline

 รายชื่อคณะกรรมการ

บทบาทและภารกิจ