ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2562   คลิกดาวน์โหลดด้านล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1.ปก.pdf)1.ปก.pdf 314 kB29-09-2019 09:2229-09-2019 09:22
Download this file (2.คำนำ.pdf)2.คำนำ.pdf 56 kB29-09-2019 09:2229-09-2019 09:22
Download this file (3.สารบัญ.pdf)3.สารบัญ.pdf 85 kB29-09-2019 09:2429-09-2019 09:24
Download this file (4.ส่วนที่ 1.pdf)4.ส่วนที่ 1.pdf 357 kB29-09-2019 09:2529-09-2019 09:25
Download this file (5.ส่วนที่ 2.pdf)5.ส่วนที่ 2.pdf 388 kB30-01-2020 10:1930-01-2020 10:19

คู่มือการสร้างคลังข้อสอบ

dl1

 

 ดาวน์โหลดคู่มือการอบรมคลิกด้านล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1.คู่มือคลังข้อสอบ.pdf)1.คู่มือคลังข้อสอบ.pdf 8832 kB28-05-2019 09:2528-05-2019 09:25
Download this file (2.จัดการผู้ใช้งาน.pdf)2.จัดการผู้ใช้งาน.pdf 1277 kB28-05-2019 09:2328-05-2019 09:23
Download this file (3.เพิ่มข้อสอบทีละข้อ.pdf)3.เพิ่มข้อสอบทีละข้อ.pdf 1950 kB28-05-2019 09:2328-05-2019 09:23
Download this file (4.นำเข้าชุดข้อสอบจาก+word.pdf)4.นำเข้าชุดข้อสอบจาก+word.pdf 1241 kB28-05-2019 09:2428-05-2019 09:24
Download this file (5.สร้างชุดทดสอบออนไลน์_พิมพ์.pdf)5.สร้างชุดทดสอบออนไลน์_พิมพ์.pdf 1303 kB28-05-2019 09:2428-05-2019 09:24
Download this file (คลังข้อสอบ.ppt)คลังข้อสอบ.ppt 9579 kB31-05-2019 23:4431-05-2019 23:44

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

    

  ชื่อเรื่อง          การพัฒนารูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

                     ในจังหวัดกำแพงเพชร

  คณะผู้วิจัย       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

  ปีงบประมาณ   2561

  คำสำคัญ       รูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

                    ในจังหวัดกำแพงเพชร

 คลิกดูรายละเอียดบทคัดย่อด้านล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (บทคัดย่อ.doc)บทคัดย่อ.doc 38 kB21-11-2018 04:4221-11-2018 04:42
Download this file (บทคัดย่อ.pdf)บทคัดย่อ.pdf 140 kB21-11-2018 04:4321-11-2018 04:43

คู่มือจัดสอบ RTและNT ปีการศึกษา 2562

 คู่มือการจัดสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกด้านล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (คู่มือ NT Access (NT)new.pdf)คู่มือ NT Access (NT)new.pdf 3993 kB16-11-2019 16:3316-11-2019 16:33
Download this file (คู่มือ NT Access (RT)new.pdf)คู่มือ NT Access (RT)new.pdf 4733 kB16-11-2019 16:4216-11-2019 16:42
Download this file (คู่มือจัดสอบ NT (ศูนย์สอบ).pdf)คู่มือจัดสอบ NT (ศูนย์สอบ).pdf 14757 kB16-11-2019 16:4216-11-2019 16:42
Download this file (คู่มือจัดสอบ NT (สนามสอบ).pdf)คู่มือจัดสอบ NT (สนามสอบ).pdf 12722 kB16-11-2019 16:4316-11-2019 16:43
Download this file (คู่มือจัดสอบ RT.pdf)คู่มือจัดสอบ RT.pdf 13924 kB16-11-2019 16:4316-11-2019 16:43
Download this file (ชี้แจงNT62(New).pdf)ชี้แจงNT62(New).pdf 4949 kB30-01-2020 10:0830-01-2020 10:08
Download this file (ชี้แจงRT62(New).pdf)ชี้แจงRT62(New).pdf 3805 kB30-01-2020 10:1130-01-2020 10:11

DLTV

dl1

 

dl2

การค้นหาระยะทาง

ศูนย์คุ้มครองโภชนาการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
header hotline

 รายชื่อคณะกรรมการ

บทบาทและภารกิจ