ข่าวกิจกรรม

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพ…

30-09-2563 Hits:921 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคร…

19-08-2563 Hits:618 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้าย

Read more

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยก…

03-08-2563 Hits:980 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่…

17-07-2563 Hits:9585 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปร…

16-04-2563 Hits:728 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดดังแนบ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคร…

10-04-2563 Hits:615 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดดังแนบ

Read more

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ด้วย…

31-03-2563 Hits:664 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดดังแนบ

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราค…

26-03-2563 Hits:528 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดดังแนบ

Read more

ประกาศรับสมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มี…

23-03-2563 Hits:173642 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องเลื่อนการคัดเลือกบุคคลเพื่อขรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.๒๕๖๓

Read more

ประกาศเลื่อนสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

03-03-2563 Hits:4588 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ.2563

Read more

การประชุมการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับช…

23-01-2563 Hits:736 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาตขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ…

13-09-2562 Hits:2067 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่้อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดแนบท้าย >>>

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้…

29-08-2562 Hits:4790 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดดังแนบ >>>

Read more

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2562

16-08-2562 Hits:8375 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2562  >> ตามรายละเอียดดังแนบ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอ…

11-07-2562 Hits:14458 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ตามรายละเอียดด้านล่าง

Read more

ผลการประชุม กศจ. ครั้งที่ 5/2562

10-07-2562 Hits:5397 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

ผลการประชุม กศจ. ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร (กศจ.) พิจารณาระเบียบวาระด้านพัฒนาการศึกษา และด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีการอนุมัติในระเบียบวาระ ดังนี้ 1.มีมติเห็นชอบรูปแบบการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นจังหวัดกำแพงเพชร 2.มีมติเห็นชอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย และอนุมัติให้สั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งครุ จำนวน 92 ราย 3.มีมติเห็นชอบผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ...

Read more

ผลการประชุม กศจ. ครั้งที่ 4/2562

06-06-2562 Hits:4452 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร (กศจ.) พิจารณาระเบียบวาระด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีการอนุมัติในระเบียบวาระ ดังนี้   1.มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 657,581 บาท 2.มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2562 3.มีมติเห็นชอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย...

Read more

ผลการประชุม กศจ. ครั้งที่ 3/2562

24-04-2562 Hits:6187 ข่าวกิจกรรม thanomwong s. - avatar thanomwong s.

 ผลการประชุม กศจ. ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร (กศจ.) พิจารณาระเบียบวาระด้านการพัฒนาการศึกษา และด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีการอนุมัติในระเบียบวาระ ดังนี้ 1. มีมติเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 1 โรงเรียน 2. มีมติอนุมัติผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 14 ราย 3. มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

Read more

ศึกษาธิการจังหวัด


ดร.รมย์ พะโยม

สำนักทดสอบการศึกษา

หน่วยงานภายในจังหวัด

DLTV

dl1

 

dl2

การค้นหาระยะทาง

ศูนย์คุ้มครองโภชนาการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
header hotline

 รายชื่อคณะกรรมการ

บทบาทและภารกิจ